+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

Gada Special Economic Zone(GSEZA) was Designated by EIB.

Gada Special Economic Zone Development Corporation (GSEZDC) was designated to develop 3150Ha of the start-up phase. Investors are welcome and enjoy the benefits of EIC investment packages.

We will build the future!

Zooniin Diinagdee Addaa Gadaa (GSEZ) qaama dhimmi ilaalu irraa Beekkamtii(Designation) argatee jira. Invastaroonni, misoomsitootni, fi interpraayizonni Zoonii keenya dhuftan faayidaawwaniif onnachiiftuwwan seerota Komishinii Invastimantii Itoophiyaan qabdu hunda fayyadamuu kan dandeessan ta’uu ibsina. Bifa addaatiin Zoonii Gabaa Bilisaa, Giddu Gala Lojistikii, Manneen jireenyaa ,Giddu gala gabaa fi Kilaastaroota industirii kan qabaatu ta’u gammachuun ibsina.

admin
About the author

Leave a Reply