+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

Walgahii boordii, dhaabbii biqiltu fi Daawwanaa Piroojektii

Walgahii Boordii,dhaabbii biqiltuu fi daawwannaa piroojaktoota saayitii Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa tti gaggeeffame.

admin
About the author

Leave a Reply