+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

Home Page

Gada Special Economic Zone has officially launched Lume Free Trade Zone

May 10-2024- Gada Special Economic Zone has officially launched Lume Free Trade Zone. Gada Special Economic Zone has officially launched Lume Free Trade Zone in the presence of H.E. Dr. Abiy Ahmed, H.E Mr. Shimelis Abdisa, President of the Oromia National Regional State and ministers, cabinet of the Oromia Regional State, Oromo Elders and Hadha […]

HoPR Approves Special Economic Zones Proclamation

Apr 18, 2024. During its 21st regular session of the third year of tenure today, the House of Peoples’ Representatives of Ethiopia (HoPR) sanctioned bills pertaining to Special Economic Zones proclamation and the amendment of the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) establishment agreement. The Special Economic Zones proclamation bill was referred to the parliament by […]

Ethiopia moves towards economic openness, intends to permit foreign ownership of real estate

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has unveiled plans to introduce legislation aimed at permitting foreigners to own real estate within the country, marking a significant step towards economic openness and the attraction of foreign investment. Currently, regulations prohibit foreigners from owning both residential and commercial properties in Ethiopia, posing a barrier to efforts aimed at […]

Dubartootni Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) Guyyaa Dubartootaa (March 8) Kabajan

Dubartootni Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Guyyaa Dubartootaa (March 8) marii paanaalitiin kabajanii jiru. Hojjattootni dubartootaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa guyyaa dubartootaa (March 8) mata duree “Dubartoota irratti Invest gochuun guddina Saffisisa” jedhuun marii paanaalitiin kabajaniiru.Bakka bu’aan Daarektaraa Ol’anaa Zoonicha Obbo Kabbadaa Baayisaa haasawa taasisaniin baay’ina ummataa keessaa harka walakkaa ol kan ta’an Dubartoota irratti Investii […]

Leenjii Kaafamtoota Misoomaa

Leenjii kaafamtoota misoomaaf qophaa’e irratti waliinta’insa Ejensii Kaafamtoota Misoomaa Damee Adaamaa, Baankii Siinqee fi Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) guyyoota sadiif matadureewwan Qorqalbii bizinasii fi ogummaa mala jireenyaa, Entrepreneurship fi Qusannoo, akkasumaas gurmaa’insa irratti Magaalaa Mojoo Galma Hoteela Hundaa’olitti kennamaa jirajiraachuu isaa Hoji-gaggeessaan Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa obbo Mootummaa Tamasgeen ibsaniiru. Dablataanis, kaafamtoonni misoomaa  gara fuula […]

Sirni Baallii Walharkaa Fuudhuu Abbaa Gadaa Gujii Raawwatame

Sirni Gadaa sirna madda dimokiraasii Uummanni Oromoo akka waliigalaatti addunyaa kanaaf, bifa addaatiin immoo Itiyoophiyaadhaaf gumaachedha.  Abbootiin Gadaa Gujii Sirna Walharkaa fuudhinsa Baallii 75ffaa Abbaa Gadaa Harmuffaa Jiloo Mandhoo irraa gara Abbaa Gadaa Roobalee Jarsoo Dhugootti Gurraandhala 13, bara 2016 bakka pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa fi jilli isaaniin dursamu argamanitti karaa […]

Zooniin Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) hojii ji’a jahaa qorate.

Zooniin Diinagdee Addaa Gadaa gamaaggama hojii ji’a jahaa qoratee jira. Daareektera ol’aanaa Zoonichaa obbo Mootummaa Tamasgeen kallattii eega kaahanii booda, gabaasni ji’oota jahan darbanii dhiyaachuun mariin irratti gaggeeffamee jira. Marii kana irratti hojjettoonni zoonichaa hirmaannaa cimaa kan taasisan yoo ta’u, ciminnii fi hanqinni sirriitti adda bahee irratti walii galuun yeroo hafe kurmaana 3ffaa fi 4ffaa […]