+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) fi Korporeeshinii Injinariingii Oromiyaa(ECO)

Sagantaan dhaabbii biqiltuu hojjattoota Abbaa Tayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) fi Korporeeshinii Injinariingii Oromiyaa(ECO) saayitii ganda malmaleetti har’a gaggeefame.

admin
About the author

Leave a Reply