+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

GSEZ and World Bank

Gada Special Economic Zone and World Bank Group held a fruitful one-day national consultative meeting with logistics handlers and stakeholders from national and regional levels.

Workshop biyyaaleessa dhimma logistic irratti hubbannoo uumuuf qindeessummaa Abbaa Taayitaa Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa fi World Bank qooda fudhattoota sadarkaa Addunyaa hanga naannootti jiran waliin guyyaa tokkoof mariin gaggeeffame.

admin
About the author

Leave a Reply