+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
[gtranslate]
The First
Economic Zone in Ethiopia

Investors From England Visited GSEZ

Investors from England led by Mr Roba Megersa Deputy Bureau head of Oromia Development Organizations visited Gada Special Economic Zone HQ here in Adama and discussed with the Zones higher officials Mr Motuma Temesgen and Eng. Demelash Mulu on how to plant Solar Panel Manufacturing Industry And Lithium ion Batteries Manufacturing for Electric Vehicles. Investors are assessing competitive and comparative advantages, as well as the incentive packages that the Gada Special Economic Zone (GSEZ) will offer. The discussion was fruitful and the investors are now aware of the zone’s vision and mission.

Gareen investaroota Inglaand Obbo Roobaa Magarsaa, I/A/B/Dh Misoomaa Oromiyaatiin durfamu Wajjira Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Adaamaatti argamuun akkaataa Misoomsuu Industrii Soolar Paanalii fi Industirii Oomisha Baatrii Litiyamii Konkolaataa Elekitrikiif fayyadu omishuu irratti hirmaachuuf hogantoota Zoonichaa Obbo Mootummaa Tamsgeen fi Inj. Dammallaash Muluu waliin marii gaggeessanii jiru. Inveestaroonni kunis waa’ee paakeejiiwwan onnachiiftuu ilaalchisee akkasumas mul’ata Zoonichaa ilaalchisee hubannoo gahaa argatanii jiru

admin
About the author

Leave a Reply