+251 2212-49-61, +251 22212-59-49 Adama City, Melka Adama Sub-City, Abba Gada Oromia, Ethiopia
The First
Economic Zone in Ethiopia

Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) fi Injinaringii Korporeshinii Oromiyaa(ECO).

Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa(GSEZ) fi Injinaringii Koorporashinii Oromiyaa(ECO) giddutti waligaltee gorsaa hojii diriirsa sarara ujummoo bishaanii fi qotiinsa boolla bishaanii gadii fagoo mallattefame.

admin
About the author

Leave a Reply